soja do pasz

Dowiedziałem się ostatnio, iż pasza sojowa dla zwierząt hodowlanych jest wyjątkowo korzystna, zwłaszcza jeżeli chodzi o konie wyścigowe, króle, kurczaki brojlery, kurki nioski czy bydło opasowe. Soja dostarcza tym zwierzętom potrzebnych glikoli, uczestniczących w produkcji białek, przede wszystkim lizynę. Ale dodawanie soi do żywności musi być dokładnie wyznaczone dla różnych stworzeń – pasza sojowa. Zakupiona soja musi być wypasiona w przeciągu dwóch tygodni, bowiem zawilgocenie soi albo zbyt silne słońce może pozbawić jej istotnych cech tucznych. Soja musi być poddana mieleniu i prażeniu. O tym, jak przeprowadzić podkarmianie zwierząt hodowlanych soją, można przeczytać tutaj : skarmianie soją . Powinna także być dokładana w odpowiednich proporcjach, przykładowo dla trzody chlewnej nie może obejmować więcej niżeli 5% kompozycji paszowej, natomiast dla innych zwierząt może być to większa miara. Dlaczego świnie wolno karmić żywnością sojową wyłącznie w takich dozach, tłumaczą eksperci z soja trans na stronie soja dla trzody chlewnej. Zawsze przy wprowadzaniu soi paszowej w dokarmianiu zwierząt, musimy szczegółowo sprawdzać rozwój wagi zwierząt, żeby nie wykraczał on ponad granicy.