program 500 plus

Projekt Rodzina 500 plus to nieopodatkowana pomoc pieniężna w wysokości 500 zł comiesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko w rodzinie, jakie dostaje każdy, bez względu na wielkość dochodów. Rodziny o skromnych zarobkach dostaną wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko – rodzina 500 plus. Jest to świadczenie społeczne o założeniu długookresowym, pomagające wychować dzieci oraz docelowo redukujące ubóstwo i bezdzietność w rodzinach, które wahają się z podjęciem decyzji o następnym dziecku ze względów ekonomicznych. Jest jednoznaczne, iż taka kwota nie wystarcza na wychowanie dziecka, jednakowoż istotnie poprawia dochód w tych rodzinach, które zmagają się z biedą albo ubóstwem, bowiem częstokroć taka finansowa dotacja państwa pozwala rodzinie przeżyć lub nabyć kluczowe pomoce dydaktyczne czy ubrania dla dzieci – wniosek 500 plus 2017. By pozyskać dopłatę z projektu 500 plus, należy wypełnić wniosek oraz złożyć go w urzędzie gminy, nadać pocztą albo złożyć wniosek przez internet. Warto również monitorować zmiany w projekcie oraz formy przedkładania wniosków na bieżący rok kalendarzowy – program 500 plus.